i Mickey of Romney WD ii Sprietland's Black Magic WD iii Sprietland's Regent WD iiii DS Dublicate WD evm iiiii - iiiiii -
iiiiie -
iiiie - iiiiei -
iiiiee -
iiie DS Regina F WD evm iiiei - iiieii -
iiieie -
iiiee - iiieei -
iiieee -
iie Cotton Candy WD iiei G.H Gandalk WD evm iieii - iieiii -
iieiie -
iieie - iieiei -
iieiee -
iiee Candicer WD evm iieei - iieeii -
iieeie -
iieee - iieeei -
iieeee -
ie April Hill's Cwissie WD iei Laakson Rick WD ieii Donald WD evm ieiii - ieiiii -
ieiiie -
ieiie - ieiiei -
ieiiee -
ieie Iines WD evm ieiei - ieieii -
ieieie -
ieiee - ieieei -
ieieee -
iee Angelwing's Real Magic WD ieei AW Magical WD ieeii A.W. Stallion WD ieeiii Forecast WD evm
ieeiie Wicca's Angel WD evm
ieeie Moonie AngelWing WD ieeiei AngelWing The First WD
ieeiee AngelWing's Girlie WD
ieee Schmertz WD ieeei tuntematon WD evm ieeeii -
ieeeie -
ieeee tuntematon WD evm ieeeei -
ieeeee -
e Rhoscfflach Lómien WD ei Taur e-Ndaedelos's Loomin WD eii Zibbwr Fawr Psycho WD eiii Wibr Santa Fe WD (evm?) eiiii - eiiiii -
eiiiie -
eiiie - eiiiei -
eiiiee -
eiie Jewellyn Fawr Wibon WD (evm?) eiiei - eiieii -
eiieie -
eiiee - eiieei -
eiieee -
eie Renessa WD eiei Darvitche WD eieii tuntematon WD evm eieiii -
eieiie -
eieie tuntematon WD evm eieiei -
eieiee -
eiee Renesannie WD eieei tuntematon WD evm eieeii -
eieeie -
eieee tuntematon WD evm eieeei -
eieeee -
ee Blue Bell's Wild Moon WD eei Rosegarden's Black Moon WD eeii GB Ch Black Hawk WD evm eeiii Wellery WD evm eeiiii -
eeiiie -
eeiie Llwyndr Bess WD evm eeiiei -
eeiiee -
eeie Rosegarden's Starlight WD evm eeiei Canterbury Warrior WD evm eeieii -
eeieie -
eeiee Rosegarden's Fairlady WD evm eeieei -
eeieee -
eee Rockie's Born To Be Wild WD eeei Kilimanjaro WD eeeii Kilmanco WD evm eeeiii -
eeeiie -
eeeie Cappanut WD evm eeeiei -
eeeiee -
eeee Heaven Must Have Sent You WC eeeei Gold Boy WC evm eeeeii -
eeeeie -
eeeee Heaven Girl WC evm eeeeei -
eeeeee -